100 deltog i fortbildning om risk- och missbruk bland äldre

Gårdagens fortbildningsdag (21.11) om risk- och missbruk bland äldre vid ÅHS lockade strax över hundra deltagare, främst personal inom vård och äldreomsorg. För undertecknad var det en riktigt lärorik dag med intressanta diskussioner bland deltagarna.

Deltagarna tog med sig – enligt utvärderingskommentarerna – nya tankegångar om när och på vad man ska vara uppmärksam i arbetet med äldre, hur ångestdämpande läkemedel och alkohol interagerar, och kanske framförallt vikten av att våga fråga när man misstänker att ett risk- eller missbruk finns med i bilden.

Framöver önskades bland annat mer utbildning både för vård- och äldreomsorgspersonal och för äldre personer kring hur läkemedel och alkohol interagerar, alkoholens skadeverkningar, psykisk ohälsa bland äldre, och om hur man kan arbeta förebyggande.

Detta håller vi i tankarna framöver!

Allt gott,

Anna H.

Ny grupp för vuxna arbetslösa

Står man utan sysselsättning är det inte alltid så lätt att ha tid, råd eller energi till att ta hand om sig själv och sin hälsa. Ändå är det jätteviktigt för vårt välbefinnande att ha olika tillfällen till friskvård, träning, och att komma ut och umgås. I våra diskussioner med AMS med flera har det kommit fram att det framför allt saknas tillräckligt med kostnadsfria tillfällen till friskvård och umgänge för vuxna.

Nu startar därför en ny grupp för vuxna arbetslösa vid Folkhälsan, med fokus på friskvård och social samvaro. Gruppen träffas i Folkhälsans Allaktivitetshus på Skeppargatan 11, måndagar kl. 13.00-15.00, under sex veckor – till att börja med! Förhoppningen är att detta kan bli en början på kontinuerliga träffar som kan utformas enligt deltagarnas intressen. Träffarna leds av Frida Sjöroos, med hjälp av andra ur Folkhälsans personal.

Gruppen samlas en eftermiddag i veckan kring en gemensam aktivitet, ett samtalstema, och fika förstås. Vid första tillfället den 7 november står promenad, presentationer och diskussion om träffarnas utformning på schemat. Vem som helst som står utan sysselsättning och vill träffas, diskutera och pröva nya aktiviteter är välkommen.

Frågor och anmälningar riktas till Anna på Vision Nolltolerans via anna.hannus@folkhalsan.ax eller 0457 3447 947. Antalet platser är begränsat, så hör gärna av dig så fort du kan!

Hjärtligt välkomna!

<3mig -välbesökt teater om ungas liv på nätet

 

Igår såg över 900 åländska högstadie- och gymnasieungdomar teaterföreställningen <3mig (Hjärta mig) med teatergruppen Ung utan Pung från Stockholm.

Föreställningen, som handlar om ungas liv på nätet, i spelvärlden och IRL, utgjorde en avslutande del av preventionsprojektet mot problematiskt dataspelande som genomförts som ett samarbete mellan Vision Nolltolerans och Folkhälsan på Åland, Barnens Internet vid Rädda Barnen, PAF och Fältarna.

Förutom att erbjuda unga en kulturupplevelse var syftet med arrangemanget att på ett tillgängligt sätt lyfta frågor om positiva och negativa aspekter av dataspelande och att väcka diskussion om vad som händer på nätet. Diskussionsmaterial baserat på teaterföreställningens innehåll erbjuds till skolorna som deltagit, och förhoppningen är att detta ska fungera som en grund för vidare reflektion på temat i klasserna.

Nu fortsätter hösten med nya projekt!

Fortbildningsdag om risk- och missbruk bland äldre

Måndag 21 november 2016, kl 9.00 – 16.00 arrangerar Vision Nolltolerans i samarbete med ÅHS en fortbildningsdag om risk- och missbruk bland äldre. Dagen riktar sig till personer som möter äldre i sitt arbete. Attityder till rusmedelsanvändning, samband med psykisk ohälsa, och framför allt hur vårdpersonal och andra som möter äldre i sitt arbete kan upptäcka och ta till tals problem samt vid behov motivera till vidare stöd och hjälp är ämnen som kommer att diskuteras.

Utbildare är Ragnar Rasmusson – specialistsjukskötare, vårdlärare och omvårdnadshandledare som arbetat inom äldreomsorg, psykiatri och missbrukarvård. Även lokala perspektiv inkluderas genom en serie korta presentationer av och diskussion med åländska aktörer om ämnet, med fokus på läget och resurserna på Åland.

Fortbildningsdagen är kostnadsfri för deltagare, men förhandsanmälan krävs. Anmälningar riktas till Anna Hannus senast fredagen 4.11.

Inbjudan med preliminärt program och mer information finns här.

Välkommen med!

Om ungas alkohol- och drogvanor i Sverige och Europa

För den som är nyfiken finns nu en första svensk rapport baserad på data från ESPAD-projektet – European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, som samlar in uppgifter om 16-åringars alkohol- och drogvanor – tillgänglig. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har publicerat rapporten som jämför svenska ungdomars alkohol- och drogvanor med motsvarande data från övriga europeiska länder. Vissa uppgifter för enskilda länder presenteras också, och där finns Finland med.

En sak att reflektera över är att förväntade samband mellan riskuppfattning och konsumtion inte påvisats i den här undersökningen, särskilt vad gäller svenska ungdomar. I flera tidigare undersökningar, bland annat en motsvarande undersökning som genomförs i USA, har det konstaterats att förändringar i riskuppfattning skett parallellt med förändringar i konsumtion också bland ungdomar – att färre uppgett att de uppfattar användning av marijuana som riskabelt har t.ex. hängt samman med att fler använt drogen.

Ett sådant samband syns inte i de svenska ESPAD-data som redogörs för i rapporten: Riskuppfattningen bland svenska ungdomar har sjunkit vad gäller cannabis, men konsumtionen har enligt rapporten förblivit relativt låg; och medan riskuppfattningen vad gäller berusningsdrickande har hållits stabil bland svenska 16-åringar, har berusningsdrickandet minskat.

Intressant? Hela ESPAD-rapporten för år 2015, där uppgifter för samtliga länder (inklusive Sverige och Finland) finns att tillgå, finns den här (på engelska).

Lyckad prova-på-dag för högstadieungdomar

Vision Nolltolerans var den 16 september med och arrangerade en prova-på-dag för högstadieungdomar, med fokus på aktiva fritidssysselsättningar. Evenemanget var resultatet av ett samarbete mellan Vision Nolltolerans och Folkhälsan på Åland, Ålands Idrott, Rädda Barnen, och ett 30-tal föreningar som ställde upp och erbjöd aktiviteter.

Det var full fart i området runt WHA och Idrottsgården i Mariehamn fredagen den 16 september! Ungdomar erbjöds prova-på-aktiviteter från curling och innebandy till taekwondo och dans. Förutom idrottsföreningarna var bland annat Vision Nolltolerans, Folkhälsans ungdomsverksamhet, Rädda Barnen, Röda Korset, Regnbågsfyren, och fritidsledarna på plats för att träffa ungdomarna och informera om sin verksamhet. Vision Nolltolerans bidrog även med en tävling på temat alkoholens och tobakens skadeverkningar.

Syftet med dagen var att inspirera ungdomarna till att hitta nya, aktiva, meningsfulla fritidsaktiviteter som ett led i arbetet mot alltför mycket stillasittande och skärmtid. Att erbjuda ungdomar meningsfulla aktiviteter där en kan träffa nya vänner, trygga vuxna, och hitta sammanhang där en trivs är en viktig del i arbetet för att stärka ungas välbefinnande. I längden innebär tillgången till meningsfull fritidssysselsättning och goda sociala nätverk en skyddsfaktor mot risk- och missbruk – en av många bra orsaker till att arbeta för att alla unga ska ha tillgång till trygga, engagerande och hälsofrämjande fritidssammanhang.

Högstadieelever från Kyrkby, Övernäs, Strandnäs och Föglö deltog under prova-på-dagen – sammanlagt kring 600 ungdomar.

Även Ålands Radio var på plats under dagen – här kan du höra deras inslag!

wp_20160916_008

Dunderdans på WHA (ovan) avslutade prova-på-dagen.