Suzann Larsdotter föreläste om hbtq och missbruk under Åland Pride

Suzann 19.8.2016Fredagen 19 augusti gav Suzann Larsdotter, inbjuden av Vision Nolltolerans, en lunchföreläsning om risk- och missbruk i hbtq-perspektiv i Kaptenssalen på Hotell Arkipelag. Föreläsningen arrangerades inom ramen för årets Åland Pride, och lockade ca. 30 personer.

Suzann, som forskat om bland annat hbt-kvinnors alkoholanvändning, berättade bland annat om förhållandena mellan rusmedel, sexualitet och normer, och hur minoritetsstress kan hänga ihop med rusmedelsanvändning och missbruk. Hon lyfte också frågor om hur hbt-personer bemöts inom vården, där det (som i samhället i stort) ofta antas att alla är heterosexuella cispersoner, och hur detta kan försvåra för hbt-personer som t.ex. söker hjälp för ett missbruk.

För den som vill veta mer om ämnet ger t.ex. Folkhälsomyndighetens rapport Hälsa på lika villkor (2006) en översikt av statistik kring hbt-personers hälsa – och rusmedelsanvändning. Rapporten ”Alkohol spelar roll – en studie i hbt-kvinnors alkoholbruk” av Suzann Larsdotter kan beställas från RFSL.

COPE-träffar för föräldrar med barn i åldern 3-7 år

Ta chansen att diskutera med andra föräldrar, dela erfarenheter COPE-bild Ålandoch fundera kring hur man ska hantera olika vardagsproblem och konfliktsituationer som uppkommer i en familj. Varje lektion är organiserad, har ett tema och leds av två utbildade COPE-handledare. COPE (Community Parent Education Program) är ett erkänt fungerande utbildnings-program som ger verktyg för föräldrar att kommunicera med sina barn. COPE arrangeras av Vision Nolltolerans och Folkhälsan på Åland i samarbete med ÅHS.

FÖR VEM: Familjer med barn i åldern 3-7. COPE fungerar bäst om två vuxna från varje familj kan delta – men det går också väldigt bra att delta om man är själv! Barnpassning erbjuds under kurstillfällena.

NÄR: Kursen omfattar åtta tillfällen med start tisdagen 20.9 kl. 18:00-20:00. Sedan fortsätter träffarna en gång i veckan samma tid och samma plats t.o.m. 8.11.

VAR: Folkhälsans Allaktivitetshus i Mariehamn (Skeppargatan 11)

HUR: Anmäl Ert deltagande till Anna per telefon 0457 34 47 947 eller via e-post anna.hannus@folkhalsan.ax senast 16.9.

PRIS: Kursen är gratis, och vi bjuder på fika! Men observera att det bara finns ett begränsat antal platser!

MERA INFO: Förfrågningar riktas till Anna (kontaktuppgifter ovan). Information om COPE fås också från www.svenskacope.se.

Att sluta röka lönar sig även för äldre

Många känner nog till att det finns gott om forskning som visar på fördelarna med tobaksfrihet, och fördelarna med att sluta röka i yngre åldrar vad gäller hälsa och livslängd. Nu finns även ny forskning som visar att betydliga fördelar med att sluta röka kvarstår även på äldre dagar.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) sammanfattar på sin hemsida tre artiklar som publicerats som ett resultat av en undersökning genomförd av CHANCES – ett konsortium som fokuserar på hälsa och åldrande, och där THL ingår.

Undersökningen visade bland annat att över 60 år gamla rökare löper en dubbelt så stor risk att dö än personer i samma ålder som aldrig rökt, medan risken att dö för personer som slutat röka är betydligt mindre: 1,3 gånger större än för dem som aldrig rökt. Skillnaderna i risken för cancer och hjärt- och kärlsjukdomar mellan äldre rökare och äldre icke-rökare var liknande. Att sluta röka lönar sig alltså oberoende av ålder!

På Åland erbjuder Tobakskampen vid ÅHS professionell hjälp och stöd för tobaksanvändare som vill sluta.

THLs artikel, med länkar till de tre studierna, finns här.

Vision Nolltolerans arrangerar föreläsning under Åland Pride

suzann_liten

Suzann Larsdotter

Snart är det dags för Åland Pride! Vision Nolltolerans bidrar i år genom att bjuda in Suzann Larsdotter, auktoriserad socionom, sexolog, och författare till bland annat rapporten ”Alkohol spelar roll – en studie i hbt-kvinnors alkoholbruk” för en föreläsning.

HBTQ-personer som grupp har en större risk för risk- och missbruk av alkohol, och en högre narkotikaanvändning än befolkningen som helhet. Några förklaringar till detta är mötesplatser med mycket alkohol, en stark alkoholnorm, chemsex, färre som blir föräldrar, och inte minst minoritetsstress – det vill säga ”den tilläggsbelastning som individer från stigmatiserade grupper utsätts för; en stress som kommer av upplevelsen av att vara utsatt för fördomar, nedsättande tilltal, diskriminering, trakasserier och rädsla för våld”.

Suzann Larsdotter berättar mer under föreläsningen om hbtq-personer, alkohol, sex och relationer, utifrån sin egen studie och annan forskning från området.

Föreläsningen är kostnadsfri och går av stapeln fredagen den 19 augusti kl. 12-13 i Kaptenssalen på Hotell Arkipelag. Ingen föranmälan behövs, och lunch kan köpas innan och tas med in om en så vill!

Välkomna!

Ny projektledare på Vision Nolltolerans

Hej!

Det har varit lite tyst på bloggen under sommaren, men nu drar vi igång igen efter sommarledigheter – och efter ett personalbyte här på Vision Nolltolerans.Anna

Då tidigare projektledaren Gustav Blomberg gått vidare mot nya äventyr som kommundirektör i Geta, har undertecknad kommit till Vision Nolltolerans. Jag ser fram emot att få engagera mig i arbetet mot risk- och missbruk på Åland!

Estera Jurgutyte fortsätter också med projektet, och vi jobbar vidare inför hösten med gamla och nya samarbeten och idéer.

Trevlig fortsatt sommar!

// Anna Hannus

Seminariet utföll väl!

Nordens Välfärdscenters lunchseminarium ”Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna” ordnades i auditoriet i lagtinget 18 maj. Tanken med varför de ville hålla seminariet på Åland var att det inte bedrivs mycket forskning här samt att man ville diskutera hur journalister rapporterar om alkohol- och drogfrågor. Antal deltagare var cirka 30 personer.

Moderator: Astrid Olhagen, Frilansjournalist.

I panelen: Fredrik Rönnlund (vik. Socialinspektör), Albin Dahlin (red. chef Ålands Radio och TV), Åke Mattsson (f.d. Narkotikapolis, Politiker) och Christer Strand (ordf. Ålands Motorförares Helnykterhetsförening)

Läs gärna vidare hur diskussionerna gick utifrån bifogade länkar; Nordens Välfärdscenter och Nya Åland.

http://www.nordicwelfare.org/News/-Aland-ar-ett-alkoholtillatande-samhalle/

http://www.nyan.ax/nyheter/obalanserad-rapportering-av-alkohol-och-droger/

Inbjudan 18.5, Mariehamn: Alkohol och droger i medierna

Vision Nolltolerans och Folkhälsan är stolta deltagare i arrangemaget av Nordens Välfärdscenters lunchseminarium ”Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna” i auditoriet i lagtinget den 18 maj! Inbjudan hittar ni via den här länken där man också hittar anmälan till seminariet.

http://www.nordicwelfare.org/Events/Alkohol-och-droger/Meetings-2016/Turnen-Missbruk-av-fakta-till-Aland-18-maj/