Sommarhälsningar och bloggpaus

Våren har gått fort – och bloggen har varit tyst, i väntan på lanseringen av Folkhälsans nya, fräscha hemsida som nu börjar finnas på plats. Framöver kommer information om projekt Vision Nolltolerans evenemang att synas framför allt på hemsidan, som inte längre kommer att vara kopplad till denna blogg som därmed tar en paus.

Under våren har bland annat arrangerats en COPE-kurs för tonårsföräldrar, Effekt 4-6-utbildning, en föreläsning om cannabis, seminarium om alkohol- och drogproblematik på arbetsplatser; vi har deltagit i uppmärksammandet av trafiknykterhetens dag, på Ålandsmässan, och fortsätter samarbetet kring Tobaksfri Duo.

Samtidigt har projektet gått lite på lågvarv på grund av en längre deltidstjänstledighet. Vi ser fram emot att vara tillbaka i full fart till hösten – håll utkik efter kurser och evenemang på Folkhälsans hemsida, http://www.folkhalsan.ax!

Med önskan om en fin, trygg och glad sommar,

Anna och Estera

Annonser

Presentatörsutbildning i EFFEKT 4-6 27.3

Den 27 mars ordnas en presentatörsutbildning i metoden Effekt 4-6 i Mariehamn. Utbildningen riktar sig i första hand till lärare och elevvårdspersonal som är intresserade av att implementera metoden i en åländsk skola. Utbildningen i EFFEKT 4-6 erbjuds nu i nytt format: en heldagsutbildning, samt utbildningsmaterial som deltagarna tar del av på förhand.

Vad är Effekt 4-6?

EFFEKT 4-6 är ett tobakspreventionsprogram med inriktning mot elever i årskurs 4-6 och deras föräldrar. EFFEKT 4-6 bygger på ett beprövat koncept där man på skolans ordinarie föräldramöten ger föräldrarna kunskap och argument att föra fram en tydlig förväntan och attityd mot ungas användande av tobak och i förlängningen andra rusmedel. Föräldrarna får bl.a. information om gränssättning och gemensamma överenskommelser med andra vuxna samt konkreta råd om hur de kan hålla sina barn borta från tobak. För elevernas del ingår aktiviteter som syftar till att ge kunskaper och färdigheter för att ta ställning emot tobak.

Den del av EFFEKT 4-6 som riktar sig till föräldrar består av tre komponenter som syftar till att:

 • Göra föräldrar medvetna om att tobak och unga är en prioriterad fråga
 • Få föräldrar att känna att de fortfarande utövar ett stort inflytande över sina barns attityder och beteenden
 • Ge föräldrar konkreta råd om hur de kan påverka sina barn och initiera konstruktiva dialoger.

Aktiviteterna som riktar sig till elever innefattar:

 • Information om hur hälsan påverkas av tobaksanvändande
 • Information om hur populärkultur påverkar unga att konsumera tobak
 • Information om hur vanligt det är bland jämnåriga att säga nej till- och inte använda tobak
 • Tips, råd och träning i att hantera situationer då en utsätts för ett upplevt socialt tryck att använda tobak. Dessa färdigheter kan användas i alla situationer då en upplever socialt tryck.

Hur genomförs Effekt 4-6-programmet?

Insatserna riktade till föräldrar med barn i årskurs 4-6 genomförs som strukturerade presentationer på ca 30 minuter som en del av ordinarie föräldramöten. Insatserna till eleverna omfattar sex timmar per skolår och genomförs inom ramen för ordinarie verksamhet.

Om utbildningen

Utbildningen innefattar bland annat följande ämnen:

 • Vad är prevention? Vad innebär det att arbeta med evidensbaserade metoder?
 • Tobaksprevention i skolan: för ungdomar och föräldrar
 • Att hålla engagerande föräldramöten, hantera invändningar och ”besvärliga” föräldrar
 • Metoden Effekt 4-6, samt presentation av material och resurser på webben
 • Implementering av metoden – att säkra kontinuitet
 • Forskning/utvärdering

Deltagarna blir certifierade presentatörer av EFFEKT 4-6, kan således implementera programmet och ska efter utbildningen kunna hålla engagerande föräldramöten (i synnerhet vad gäller tobaksprevention) samt leda tobakspreventiva elevaktiviteter. Presentatörerna får tillgång till färdigt presentationsmaterial för elevaktiviteter och föräldramöten, samt lärarhandledning.

Övrig information

Tid: Måndag 27 mars 2017 kl. 8.00 – 17.00

Plats: Folkhälsans allaktivitetshus, Skeppargatan 11, Mariehamn

Utbildningsmålgrupp: I första hand lärare, elevhälsopersonal och andra som har möjlighet att genomföra programmet på sin arbetsplats/skola.

Utbildare: Nikolaus Koutakis, preventions- och utvecklingspsykologiforskare

Kostnad: Kostnadsfri för deltagare.

Arrangör: Vision Nolltolerans, Folkhälsan i samarbete med Vårt Hjärta r.f.

Anmälan: Kontakta Anna Hannus, anna.hannus@folkhalsan.ax eller tfn 0457 3447 947 senast 6.3.

COPE-kurs för tonårsföräldrar startar 24 januari!

COPE-bild Åland

Den 24 januari startar en COPE-kurs för föräldrar med barn i åldern 13-17 år. Ta chansen att diskutera med andra tonårsföräldrar, dela erfarenheter och fundera kring hur man ska hantera olika vardagsproblem och konfliktsituationer som uppkommer i en familj!

OM COPE: COPE (Community Parent Education Program) är ett erkänt fungerande utbildningsprogram som ger verktyg för föräldrar att kommunicera med sina ungdomar. COPE-kursen omfattar av åtta tillfällen som bygger på varandra, så det är viktigt att kunna delta i alla tillfällena. Varje lektion är organiserad, har ett tema och leds av två utbildade COPE-handledare. Programmet fungerar bäst om två vuxna från varje familj kan delta, men det går också utmärkt att delta om man är själv.

NÄR: Kursen omfattar åtta tillfällen med start tisdagen 24.1 kl. 18:00-20:00. Sedan fortsätter träffarna en gång i veckan samma tid och samma plats t.o.m. 21.3, med ett uppehåll under sportlovsveckan (21.2).

VAR: Folkhälsans Allaktivitetshus i Mariehamn (Skeppargatan 11).

PRIS: Kursen är gratis, och vi bjuder på fika.

ANMÄLAN: Anmäl Ert deltagande till Anna via e-post anna.hannus@folkhalsan.ax, senast 19.1, eller per telefon 0457 3447 947. Antalet platser är begränsat, så anmäl er gärna så fort som möjligt.

Välkomna!

Nytt år – god fortsättning!

2016 gick fort – projektet avslutade höstterminen med julhälsningar i busskurer runtom Mariehamn, i webbannonser och i lokaltidningar, ett resultat av bildkonsttävlingen för unga inför julhelgerna.

Bland flera fina bidrag valde Operativa gruppen (en samverkansgrupp som består av personer som möter risk- och missbruksfrågor i arbetet) Karolina Mattsson, 15, och Jade Kuitunen, 25 till vinnare i sina respektive ålderkategorier. Syftet med tävlingen var att ta fram tankeväckande bilder för att få vuxna ålänningar att reflektera över sitt alkoholbruk inför julen. Jades bild blev en busskursaffisch, medan Karolinas bild synts på webben och i lokaltidningar. Här kan man lyssna på ett radioinslag om det hela!

Mer om tankarna bakom kampanjen kan du läsa på Folkhälsans hemsida.

100 deltog i fortbildning om risk- och missbruk bland äldre

Gårdagens fortbildningsdag (21.11) om risk- och missbruk bland äldre vid ÅHS lockade strax över hundra deltagare, främst personal inom vård och äldreomsorg. För undertecknad var det en riktigt lärorik dag med intressanta diskussioner bland deltagarna.

Deltagarna tog med sig – enligt utvärderingskommentarerna – nya tankegångar om när och på vad man ska vara uppmärksam i arbetet med äldre, hur ångestdämpande läkemedel och alkohol interagerar, och kanske framförallt vikten av att våga fråga när man misstänker att ett risk- eller missbruk finns med i bilden.

Framöver önskades bland annat mer utbildning både för vård- och äldreomsorgspersonal och för äldre personer kring hur läkemedel och alkohol interagerar, alkoholens skadeverkningar, psykisk ohälsa bland äldre, och om hur man kan arbeta förebyggande.

Detta håller vi i tankarna framöver!

Allt gott,

Anna H.

Ny grupp för vuxna arbetslösa

Står man utan sysselsättning är det inte alltid så lätt att ha tid, råd eller energi till att ta hand om sig själv och sin hälsa. Ändå är det jätteviktigt för vårt välbefinnande att ha olika tillfällen till friskvård, träning, och att komma ut och umgås. I våra diskussioner med AMS med flera har det kommit fram att det framför allt saknas tillräckligt med kostnadsfria tillfällen till friskvård och umgänge för vuxna.

Nu startar därför en ny grupp för vuxna arbetslösa vid Folkhälsan, med fokus på friskvård och social samvaro. Gruppen träffas i Folkhälsans Allaktivitetshus på Skeppargatan 11, måndagar kl. 13.00-15.00, under sex veckor – till att börja med! Förhoppningen är att detta kan bli en början på kontinuerliga träffar som kan utformas enligt deltagarnas intressen. Träffarna leds av Frida Sjöroos, med hjälp av andra ur Folkhälsans personal.

Gruppen samlas en eftermiddag i veckan kring en gemensam aktivitet, ett samtalstema, och fika förstås. Vid första tillfället den 7 november står promenad, presentationer och diskussion om träffarnas utformning på schemat. Vem som helst som står utan sysselsättning och vill träffas, diskutera och pröva nya aktiviteter är välkommen.

Frågor och anmälningar riktas till Anna på Vision Nolltolerans via anna.hannus@folkhalsan.ax eller 0457 3447 947. Antalet platser är begränsat, så hör gärna av dig så fort du kan!

Hjärtligt välkomna!